የፋብሪካ ጉብኝት

ghfdytr
gfdyht
fgut
ጨካኝ
ghfuyyt
hjgiuy
ሕጂ’ዩ።
khjgyui
fjty
gfhytgu
giyuu
khjguy
dyutyhgf
gfhuty
fdytr
ghbfgdhrty
fguyt
hjgiyu
nfgtyyuytmjhh
hfgdyrty
kjhgiuy